Бланк суворої звітності

бланк суворої звітності

Облігації внутрішніх державних і місцевих позик випускаються на пред’явника. Знищення документів здійснюють за погодженням із державними архівними установами після затвердження описів справ постійного зберігання. Бланк (значения). Бланк — вид полиграфической продукции, представленный в виде стандартного бумажного листа определённого формата с воспроизведенной на нём постоянной информацией документа и местом, отведённым для переменной информации. Коли підприємство реалізовує облігації власної емісії, то в цьому випадку операції будуть відображені в наступній послідовності. Тому, виходячи з принципу раціональності, рекомендуємо використовувати перший з наведених способів, який, крім того, відповідає і методології бухгалтерського обліку. Адже якщо менеджеру дано право консультувати клієнтів, укладати з ними договори, значить, він діє від імені роботодавця (див. Іменні сертифікати обігу не підлягають, а їх продаж (відчуження) є недійсним. Організація видала касовий чек в день надання послуг. Существуют так называемые бланки строгой отчётности, содержащие номер (иногда серию), зарегистрированные одним из установленных способов, имеющие специальный режим использования. Приватизаційні папери – це вид державних цінних паперів, що випускаються з метою забезпечення процесу приватизації державної власності. В нашій Україні приватизаційні папери лише іменні.

Технології

Скачать XLS: ree.xls

Похожие записи: