Бланк звіту.4-пн (план)

Повідомити первинну профспілкову організацію про заплановане звільнення працівників. Разом з цим процедура скорочення чисельності або штату є однією з найскладніших у кадровій практиці, насамперед через вимогу суворого дотримання численних вимог законодавства. Перелік форм структурований у відповідності до змісту. По кожній формі наводиться її найменування, індекс і періодичність, зазначається хто і кому подає, та встановлюються строки подання. Форму Звіту № 4-ПН необхідно подавати тільки у разі масового звільнення за пунктом 1 статті 40 Кодексу законів про працю України. Форми звітності органів державної влади (крім органів державної статистики), органів місцевого самоврядування та інших юридичних осіб, що займаються діяльністю, пов’язаною із збиранням та використанням адміністративних даних, до Табеля не включені. Невиконання цього правила може стати свідченням того, що роботодавець виконував свої обов’язки неналежним чином. Посадові (робочі) інструкції затверджуються керівником підприємства, після чого доводяться до працівника під розписку.

Школа бизнеса Курсы Частный предприниматель (СПД)

Скачать PDF: soc_med.pdf

Скачать DOC: rayrada.doc

Похожие записи: