Бланк типовий штатний розпис на 2013 р

Перевірка Перевірка Натисніть, будь-ласка, на це посилання, якщо броузер не переадресував на документ автоматично. Результати випробувального строку: пройшов чи ні Працівник вважається таким, який витримав випробування, якщо строк випробування закінчився, а він продовжує працювати. У такому випадку розірвання трудового договору допускається лише на загальних підставах. Утверждается приказом (распоряжением), подписанным руководителем организации или уполномоченным им на это лицом. Дата введення нового штатного розпису або дата виведення посад (професій), внесення змін до раніше визначених умов праці мають бути такими, щоб підприємство, як цього вимагає стаття 492 КЗпП, мало змогу не пізніше ніж за два місяці попередити працівників, яких стосуються зміни. Головне, що має бути вказане в наказі, — це дата, з якою передбачено введення в дію штатного розпису. Записи до штатно-посадової книги слід робити одразу після видання наказу про прийняття, переведення на іншу роботу і внесення інших змін до штатного розпису. Тобто кожен працівник має право на отримання відпустки тривалістю — не менше 24 календарних днів.

Кадровик-01 — усе, що необхідно фахівцям кадрової справи

Скачать DOC: 1668_12_13_13.doc

Похожие записи: