Бланк зведений кошторис 2013

бланк зведений кошторис 2013

Днем вибуття у відрядження вважається день відправлення транспортного засобу з місця постійної роботи відрядженого працівника, а днем прибуття з відрядження ― день прибуття транспортного засобу до місця постійної роботи відрядженого працівника. Документи потрібно відкривати по одному, а не кілька зразу. Оскільки такі видатки планується провадити за рахунок надходжень із спеціального фонду, вони передбачаються в кошторисі за спеціальним фондом.Розподіл витрат за загальним фондом провадиться виходячи з планових надходжень бюджетних асигнувань, зазначених у доходній частині проекту кошторису. Загальна сума витрат у зведеному кошторисі витрат на виробництво продукції охоплює, крім витрат на товарну продукцію, також витрати, пов’язані з приростом залишків незавершеного виробництва, витрат майбутніх періодів. Розвиток спеціалізації потребує встановлення й найбільш раціональних кооперованих зв’язків між підприємствами. Зверніть увагу, що на відміну від Інструкції № 59, у ст. 121 КЗпП врегульовано гарантії і компенсації співробітникам під час службових відряджень незалежно від бюджетної приналежності підприємства. Аванс видається до початку поїздки, але не раніше дати видання наказу про відрядження. Резерви зниження поточних витрат підприємства Важливе місце в діяльності підприємств відведено пошуку і використанню резервів зниження собівартості продукції. Вирішальною умовою зниження собівартості є безперервний технічний прогрес. При визначенні видатків у проектах кошторисів установи повинен забезпечуватися суворий режим економії коштів і матеріальних цінностей. До кошторисів можуть включатися тільки видатки, передбачені законодавством, необхідність яких обумовлена характером діяльності цієї установи. При відрядженні працівника строком на один день або в таку місцевість, звідки працівник має змогу щоденно повертатися до місця постійного проживання, добові відшкодовуються як за повну добу.

Про затвердження документів, що застосовуються в процесі

Скачать DOC: kaznachej.doc

Похожие записи: