Відомість на виплату грошей бланк 2013

Про приймання підприємствами готівки в касу за прибутковими касовими ордерами видається засвідчена відбитком печатки цього підприємства квитанція (що є відривною частиною прибуткового касового ордера) за підписами головного бухгалтера або працівника підприємства, який на це уповноважений керівником. Прибутковим касовим ордером (далі — ПКО) оформляється надходження готівкових грошових коштів безпосередньо в касу підприємства. Відповідно до п. 3.6 Положення №637 видачу готівки касир проводить тільки особі, зазначеній у видатковому касовому ордері або видатковій відомості. Прибиральницю тільки но прийняли на роботу та з тих пір ще не було перевищено поріг індексації. Згідно з п. 4.8 глави 4 Положення касир відповідно до законодавства України несе повну матеріальну відповідальність за збереження всіх прийнятих ним цінностей. Форма N ПБАСГ-13 Журнал реєстрації осіменіння корів і телиць. Здавання готівки може здійснюватися самостійно підприємством чи оплатно через спеціалізовані інкасаторські служби. Форма N 34-НП Відомість наявності нафтопродуктів у технологічних трубопроводах АЗС. Форма N 35-НП Акт інвентаризації нафтопродуктів (нафти) у суднах. Форма № 10 Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу — підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. Форма N ПБАСГ-3 Акт на переведення тварин з групи в групу в межах поточних біологічних активів. Після такої перевірки кошти перераховують на поточні рахунки працівників. На вимогу підприємства відповідальний працівник банку на платіжній відомості ставить відмітку (штамп банку з підписом)*. Такий документ є підтвердженням зарахування зарплати на поточні рахунки працівників.

Відомість на виплату грошей

Размер файла: 387 Килобайт
Количество загрузок: 976
Скачать PDF: 20141027_Pravila.pdf

Скачать DOC: zayavadks.doc

Похожие записи: