Акт прийому-передачі основних засобів скачати бланк

акт прийому-передачі основних засобів скачати бланк

Засоби, що передбачається використовувати більше одного року (одного операційного циклу), належать до необоротних активів. Для обліку інструментів (пристроїв), виданих робітнику із роздавальної кладової цеху для короткострокового користування, застосовується інструментальна марка, яка при здаванні інструментів комірнику повертається робітникові. Для принятия объектов основных средств приказом руководителя учреждения создается комиссия, которая составляет акт в двух экземплярах: один — для учреждения, которое сдает, второй — для учреждения, которое принимает. Акт складається у двох примірниках комісією, призначеною керівником підприємства, будови, організації, затверджується керівником підприємства (організації) або особою, на те уповноваженою. Для пооб’єктного обліку основних засобів за місцями їх знаходження матеріально відповідальна особа веде інвентарний список основних засобів (03-9). Дані цього інвентарного списку повинні відповідати даним інвентарних карток, які ведуться в бухгалтерії. Второй экземпляр передают предприятию, которое выполняло ремонт, реконструкцию или модернизацию. Отже, у графі 7 акта за формою № 03-1 буде ображена справедлива вартість об’єкта основних засобів. У графі 10 вказується код рахунка або субрахунку, на який щомісячно буде списуватися сума нарахованої амортизації. Перший примірник акта передається до бухгалтерської служби для відновлення нарахування амортизації та здійснення відповідних записів в інвентарних картках обліку об’єкта основних засобів тощо.

Акт прийняття-передачі основних засобів

Скачать RTF: 35974.rtf

Скачать RTF: perelik.rtf

Похожие записи: