Прибутковий касовий ордер бланк від 15 02 96 р

прибутковий касовий ордер бланк від 15 02 96 р

Від редакції: Для зручності наведемо алгоритм заповнення ПКО та ВКО Оформлення ПКО ПКО оформляється надходження готівкових грошових коштів безпосередньо в касу підприємства. Ключ від сейфу і печатка зберігаються у касира. Понадлімітний відпуск матеріалів та заміна одних видів матеріалів іншими допускається тільки з дозволу керівника підприємства (організації), головного інженера або осіб, ними на те уповноважених. Квитанція служить підставою для списання коштів по касі. Видача готівки з каси підприємства оформлюється видатковим касовим ордером форми № КО-2, затвердженим наказом Міністерства статистики України від 15.02.96 р. № 51 і здійснюється в таких випадках. Якщо гроші до кінця робочого дня в касу не внесені, то прибутковий касовий ордер анулюють з внесенням відповідної інформації в Журналі реєстрації прибуткових касових документів. Видача готівки з кас проводиться за видатковими касовими ордерами або видатковими відомостями.

Документальне оформлення касових операцій, Прибутковий

Скачать RTF: Последняя_версия_правки_Сдано_в_печать_25_10_2006.rtf

Скачать DOC: dpi_20150805.doc

Похожие записи: