Бланк відповідей до контрольної

бланк відповідей до контрольної

Теперішній доконано-тривалий час We have been waiting here for twenty minutes. We are going to be late for the train. Роботи за І семестр 11 клас => закачати за ІІ семестр 11 клас => закачати Увага! Обсяг текстів для переказу 210-240 слів. На його проведення відводиться 90 хвилин. Look at this snowman! — Поглянь-но на цього сніговика! It has a hat, a brush, a scarf and three buttons.— У нього є капелюх, мітла, шарф та три ґудзики. Позн(е,и)кали яскраві кил(е,и)ми з опалого листя. (Не)дзвенять пташині голоси. Для кожного тестового завдання рекомендується подати чотири-п’ять варіантів відповіді. Дієслова у Present Perfect у реченні можуть вживатися з прислівниками just, already, ever, never, yet, recently, lately, today, since та прийменниками for, by.

Про затвердження орієнтовних вимог до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році

Размер файла: 422 KB
Количество загрузок: 626
Скачать RTF: 1154045822.rtf

Похожие записи: